Eren Can Aybek'in Fotoğrafı

Doç. Dr. Eren Can Aybek

e-posta : erencan [at] aybek.net
twitter : ecaybek
facebook : ecaybek
google+ : +ErenCanAybek
web : aybek.net
web : olcme.net
web : erencanaybek.com

Ölçme ve değerlendirme uzmanıyım. Pamukkale Üniversitesi'nde çalışıyorum. Herhangi bir siyasi oluşum ile ilgim yoktur. Akademik çalışmalarım ve yukarıdaki hesaplarım dışında yer alan yazılar bana ait olmayıp, isim benzerliği söz konusudur.

Eğitim

Ankara Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Doktora: Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet: 2016
Tez Başlığı: Kendini Değerlendirme Envanteri'nin Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test (BOBUT) Olarak Uygulanabilirliğinin Araştırılması.
Danışman: Prof. Dr. R. Nükhet Demirtaşlı

Ankara Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans: Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet: 2012
Tez Başlığı: Kağıt-Kalem Formu ve Bilgisayar Ortamında Uygulanan Genel Yetenek Testinin Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması
Danışman: Prof. Dr. R. Nükhet Demirtaşlı

Balıkesir Üniversitesi - Necatibey Eğitim Fakültesi

Lisans: Fizik Öğretmenliği
Mezuniyet: 2009

Beceriler

Ölçme ve Değerlendirme

  • Klasik Test Kuramı ve Madde Tepki Kuramı'na dayalı ölçme araçlarının geliştirilmesi, uyarlanması ve uygulanması.
  • Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test uygulamalarının geliştirilmesi ve altyapısının kurulumu.
  • Madde parametreleri ve test istatistiklerinin hesaplanması.
  • Madde Tepki Kuramı'na dayalı simülasyon çalışmaları.

Yazılımlar

  • BILOG-MG, PARSCALE, R ve Concerto
  • GNU/PSPP, Jamovi ve IBM SPSS Statistics
  • LISREL ve AMOS
  • Atlas.ti, Nvivo ve MaxQDA
  • Comprehensive Meta Analysis

Deneyim

Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. - 2021-...

 

Pamukkale Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi - 2017-2021

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Görevlisi - 2010-2017

 

Eskişehir Gelişim Koleji Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı - 2010-2010

Makaleler
Aybek, E.C. (2021). catIRT tools: A “Shiny” Application for Item Response Theory Calibration and Computerized Adaptive Testing Simulation. Journal of Applied Testing Technology, 22(1).

Yaşar, M., Kula Kartal, S., Aybek, E.C. (2021). Scoring Methods for Multiple Choice Tests: How does the Item Difficulty Weighted Scoring Change Student’s Test Results? Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 309-324.

Aksu Dünya, B., Aybek, E.C., Şahin, M.D. (2021). Yükseköğretimde Uzaktan Ölçme ve Değerlendirme Deneyimleri: Üç Devlet Üniversitesinden Bir Örnek. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 232-244. Doi: 10.31592/aeusbed.804016

Aybek, E.C., Yaşar, M. & Kula Kartal, S. (2021). Examination of items in a teacher-made test in the context of differential item functioning. Pamukkale University Journal of Education. doi:10.9779.pauefd.825631

Aybek, E.C., Gülleroğlu, D. (2021). Attitudes toward Pirated Content: A Scale Development Study Based on Graded Response Model. Eurasian Journal of Educational Research, 91. 127-144. doi: 10.14689/ejer.2021.91.7

Bozak, A., Aybek, E.C. (2020). Comparison of Artificial Neural Networks and Logistic Regression Analysis in PISA Science Literacy Success Prediction. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(2). 99-111. https://doi.org/10.33200/ijcer.693081

Şahin, M.D., Aybek, E.C. (2019). Jamovi: An Easy to Use Statistical Software for Social Scientists. International Journal of Assessment Tools in Education (IJATE), 6(4). 670-692. Doi: 10.21449/ijate.661803

Yaşar, M., Aybek, E.C. (2019). Üniversite Öğrencileri için Bir Yılmazlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Madde Tepki Kuramı Temelinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Elementary Education Online. 18(4), 1687-1699. Doi: 10.17051/ilkonline.2019.635031

Yıldırım, Ö., Aybek, E.C. (2019). Testing measurement invariance of academic self-efficacy scale for Singapore, Spain and Turkey. Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH) 5(2), 156-163. Doi:10.21891/jeseh.585605

Aybek, E.C., Çıkrıkçı, R.N. (2018). Kendini Değerlendirme Envanteri'nin Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Olarak Uygulanabilirliği. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 8(50). 117-141.

Aybek, E.C., Demirtaşlı, R.N. (2017). Computerized Adaptive Test (CAT) Applications and Item Response Theory Models for Polytomous Items. International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 3(2), 475-487. DOI: 10.21890/ijres.327907

Aybek, E.C.(2016). Concerto: Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Uygulamaları için Bir Platform. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi. 7(2). 252-271. Doi: 10.21031/epod.267198

Çakır, Ö., Teker, E., Aybek, E.C. (2015). The Effect of Adaptive Learning Environment in Teaching the Number Concept to Students with Intellectual Disabilities. Croatian Journal of Education (SSCI). 17(4)-sp.ed.. 199-221.

Aybek, E.C., Demirtaşlı, R.N. (2014). Bilgisayar Ortamında ve Kağıt-Kalem Formunda Uygulanan Genel Yetenek Testinin Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması. İlköğretim Online. 13(4).

Çelen, Ü., Aybek, E.C. (2013). Öğrenci Başarısının Öğretmen Yapımı Bir Testle Klasik Test Kuramı ve Madde Tepki Kuramı Yöntemleriyle Elde Edilen Puanlara Göre Karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi. 4(2). 64-75.
 
Bildiriler
Şahin, M.D., Aybek, E.C. (2019). Bireyselleştirilmiş Testlerin, Bireyselleştirilmiş Öğrenme Açısından Önemi. International Open and Distance Learning Conference, November 14-16, 2019, Eksişehir - Türkiye.

Aybek, E.C., Çıkrıkçı, R.N. (2019). Development of the CAT version of a Turkish interest inventory. IACAT Conference. 10th – 13th June, 2019. Minneapolis, MA, USA.

Aybek, E.C., Yaşar, M. (2018). Re-Scaling of Attitude Scale Towards Scientific Research Methods Course to Item Response Theory. International Conference on Research in Education and Science. 28th April - 1st May 2018. Muğla, Turkey.

Aybek, E.C., Demirtaşlı, R.N. (2016). Kendini Değerlendirme Envanteri'nin Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Olarak Uygulanabilirliği: Bir Post-hoc Simülasyon Çalışması. V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi. 1 - 3 Eylül 2016. Antalya, Türkiye.

Aybek, E.C., Çelen, Ü. (2016). Comparison of Student's Achievement According to Teacher-made Test with Paper-Pencil Form and Computerized Adaptive Test Simulation. Global Learn 2016. 28 - 29 Nisan 2016. Limerick, İrlanda.

Aybek, E.C. (2013). Öğretmen Adaylarının e-Kitap Okuyucular ile Aldıkları Okuduğunu Anlama Testine İlişkin Görüşleri. International Symposium on Changes and New Trends in Education. 22-24 Kasım 2013. Konya, Türkiye.

Aybek, E.C. (2012). The Views of Parents with Children of 4th and 5th Grades About the Performance Tasks. Ireland International Conference on Education. 16-18 Nisan 2012. Dublin, İrlanda.

Aybek, D., Aybek, E.C. (2012). İlköğretim 1. Sınıf Okuma ve Yazma Öğretiminde Kullanılan Ders Kitabında Yer Alan İlk Okuma-Yazma Metinlerinin Konu Bütünlüğü Bakımından İncelenmesi. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 24 - 26 Mayıs 2012. Rize.

Aybek, E.C. (2011). Comparison of Attitudes of Students Towards Computer Who Study in Different Countries. 4th International Conference for Theory and Practice in Education. 9-10 Haziran 2011. Budapeşte, Macaristan.

Aybek, E.C., Şimşek, A.S., Temeltaş, Y.O. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geribildirim Verme Düzeylerinin Bazı Faktörlere Göre İncelenmesi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 5-7 Mayıs 2011. Sivas.
Projeler
Aybek, E.C. Disiplinlerarası Beceri Okulu. TÜBİTAK, 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamalarını Destekleme Programı. Proje Uzmanı. Proje No: 118B202. 2018.

Aybek, E.C. ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mezunlarının Eskişehir Sanayisinde İstihdamlarını Artırmak Üzere Öğrencilerin Beşeri ve Sosyal Sermayelerini Geliştirecek Yol Haritasının Belirlenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Araştırmacı. Proje No: 201617006. 2017.

Aybek, E.C. Benim Fenim 2 Projesi. TÜBİTAK, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları. Proje Uzmanı. Proje No: 115B319. 2015.

Aybek, E.C. Benim Fenim Projesi. TÜBİTAK, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları. Proje Uzmanı. Proje No: 213B567. 2014.
Eğitimler
Atlas.ti ile Nitel Veri Analizi. 27 - 30 Mayıs 2018. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi.

Sosyal Bilimciler için Özgür Yazılımla Veri Analizine Giriş. 19. Akademik Bilişim Konferansı. 4 - 7 Şubat 2017. Aksaray.

Atlas.ti ile Nitel Veri Analizi. 8-9 Ekim 2016. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi.

Sosyal Bilimcilere Özgür Yazılımla Veri Analizine Giriş Kursu. 18. Akademik Bilişim Konferansı. 30 Ocak - 2 Şubat 2016. Aydın.

Proje Hazırlama Eğitimi. 11 Eylül 2014. Eskişehir Prof. Dr. Orhan Oğuz Anadolu Lisesi.

Eğitimde Araştırma Yöntemleri. Seminer. 25-27 Haziran 2014. Eskişehir Prof. Dr. Orhan Oğuz Anadolu Lisesi.

Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar. Seminer. 20 Haziran 2014. Eskişehir Av. Mail Büyükerman İlkokulu.

Araştırmacı Öğretmenlik - I Kursu. 7-8 Mayıs 2011; 14-15 Mayıs 2011. Eskişehir.

ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü SPSS ile Veri Analizi Çalıştayı. 22 Şubat 2011 - 19 Nisan 2011. Eskişehir.
 
Hazırladığı Araçlar
Data Preperataion to Factor Analysis
catIRT tools: BOBUT Simülasyonu ve MTK Kalibrasyonu
1-2-3-4 PL Model için Madde Karakteristik Eğrileri
Kısmi Puan ve Genelleştirilmiş Kısmi Puan Modeli için Seçenek Tepki Fonksiyonları
Kademeli Tepki Modeli için Seçenek Tepki Fonksiyonları
Sınıflama Tepki Modeli için Seçenek Tepki Fonksiyonları
Hazırladığı Videolar
Atlas.ti Eğitimi
GNU/PSPP ile Veri Analizi
FACTOR ile Tetrakorik Korelasyon Matrisine Dayalı Açımlayıcı Faktör Analizi
Yararlı Olabilecek Materyaller
GNU/PSPP ile Veri Analizi
IBM SPSS Statistics ile Veri Analizi
Comprehensive Meta Analysis Yazılımı ile Meta-Analiz